Teed

Tänu Kiili vallavanemale, kes leidis lõpuks võimaluse Mõisaküla / Väljamäe inimeste muret leevendada saime tee mis ühendab meid Kiili vallaga. Kuigi on juba tulnud palju märkusi tee halva kvaliteedi kohta, peab siiski nõustuma, et seda ei anna võrrelda endise teega, mis oli sõidetav ainult maastiku autodele või inimestele kellel polnud oma 4 rattalisest kahju.

Tee on igatahes siin pesitseva rahva poolt kasutusele võetud ja näha on järjest rohkem autosid liikumas.

Oma jõududega katsime ka Mõisaküla tänava tee freesasfaltiga, mida mööda on lausa lust sõita. Loodan, et kiiruse armastajad ei hakka seda teed kurjasti ära kasutama oma uljuse välja elamiseks.

Seega suured tänud Meile ja Vallale kes muutsid meie elu päikselisemaks.

 

PS. Tänud kõigile, kes seda projekti rahaliselt toetasid!

 

Lume lükkamis infot ja abi saab aadressilt:  5331 2062 ja e-posti teel kaido@yle.ee

 


Käes on aeg, kus tuleb haarata riistad ja teha ümbrus kaunimaks. Sellel kevadel ei hakka töid talgu korras korraldama. Kes soovib meie kogukonna ümbrust kaunimaks teha see teeb, kes mitte see elagu rahus edasi.


 

AÜ Mõisaküla üldkoosolek toimub 4 mail, kell 18.30. Kokkusaamis koht AÜ Mõisaküla metsatuka ääres olev tuletõrje veevõtukoht.

Päevakord:

AÜ Mõisaküla tegemised ja probleemid;

Aastaaruande kinnitamine;

 

Lugupidamisega,

AÜ Mõisaküla


 

Kiili valla poolt on määratud lumetõrjuja.

Mõisakülas  tegeleb lumetõrje töödega Üle OÜ (kontakt Kaido Pähna, 53312062).


 

VSA Eesti OÜ lõpetab Mõisaküla teenendamise! Hetkel oleks mõistlik valik Adelan Prügiveod. Kõik Mõisaküla elanikud peavad sõlmima uue ajutise prügiveo lepingu kuni Kiili vald määrab uue prügiveo firma.

Juhatus soovitab ajutine leping sõlmida Adelan Prügiveod OÜ’ga. Kindlasti teha lepingu sõlmimisel märkus, et prügi auto hakkaks käima samal ajal, kui teistelgi Mõisaküla elanikel, et prügiauto tühjendaks kõigi Mõisaküla elanike prügikastid ühe korraga. Lisan Adelain Prügiveo hinnakirja.

 APhinnakiri.JPG

Lepingu sõlmimiseks palun saata  järgmised andmed Adelain Prügiveod OÜ’le.

605 3866, 605 3869; info@apveod.ee ; www.apveod.ee

Nimi............................................................

Aadress.......................................................

Telefon........................................................

Mahuti suurus.............................................

Isiklik või renditud mahuti...........................

Tühjenduste sageduse soov 1 kuus……………


 

 

Toredat Musta Draakoni Aastat!


 

AÜ MÕISAKÜLA

Vaata ja kommenteeri Mõisaküla ühistu tegemisi ka Facebook keskonnas.
 


7 MAI

Mõisa otid kutsuvad meid ühisele projektile.

Oti rahvas korraldab oma külas 7. mai talgud mille üks tegevusplaan on korrastada Oti küla vahelist metsateed mis on saanud populaarseks jalutajatele aga ka praktiliselt oluline Mõisaküla/ Väljamäe inimestele bussipeale minekul. Vahva oleks kui teie rahvas meile teiseltpoolt vastu tuleks!
Külli ( MTÜ Oti Külaselts juhatuse nimel )

Palun andke teada oma soovist kaasalüüa!

 

 


Saatke oma majast või aiast pilt, et saaksime pildid ülespanna omal kodulehele.


Käes on kuu nimega aprill!Võsa.jpg

 

Eelmisel aastal võtsime ühiselt vastu otsuse korrastada AÜ Mõisakülale kuuluv metsatukk ja kujundada sellest vabaaja veetmise koht. Püstitasime eesmärgi: rajada spordi/mängu- väljak ; tee jalutamiseks;  korrastada tiik.

On kättejõudnud aeg kus iga mõisakülaelanik võiks anda oma panuse. Seega teen ettepaneku alustada võsapuhastusega enne kui puud lehte lähevad ja puugid möllama hakkavad.


 

 

 

 

31.12.2010

 

 

Head Vana-aasta lõppu ja rõõmsat algavat uut aastat.

 

 

 

 

 


 

 

Võtame jälle osa 10/11 Kiili rahvamängudest suure juhi Raoul'i juhtimisel. Loodame, et saavutame ka seegord väärika koha Kiili valla rahvaste seas. Kellel on huvi osavõtta sportlikust tegevusest, tutvuge kavaga: http://www.kiilivald.ee/4995 ja andke teada oma osavõtusoovist tel.58009941.